โปรเน็ต My

โปร 100 บาท
ความแรงเน็ต 2 เมก 31 วัน
กด *906*438# โทร

โปร 150 บาท
ความแรงเน็ต 4 เมก 31 วัน
กด *906*431# โทร

โปร 200 บาท
ความแรงเน็ต 15 เมก 31 วัน
กด *906*446# โทร

โปร 300 บาท
ความแรงเน็ต 20 เมก 31 วัน
กด *906*447# โทร